sportovní prohlídky

 

Vzhledem ke každoročním změnám v naší legislativě se neustále zpřísňují pravidla k vydávání posudků o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.

Podle vyhlášky č.391/2013 Sb., která vstoupila v platnost dne 31.12.2013, jsme povinni při vydávání posudku o zdravotní způsobilosti ke sportu provést vždy celkové vyšetření posuzovaného dítěte a event. doplnit další nutná vyšetření dle zdravotního stavu nebo rizik v anamnéze.


Na vyšetření k posouzení způsobilosti ke sportovní aktivitě je třeba se dopředu objednat.
K vyšetření doneste moč posuzovaného dítěte a v případě, že se jedná o první vyšetření před registrací do sportovní organizace je nutné si dopředu zajistit vyšetření EKG-   dětská kardiologie MUDr Jůna,  objednání na tel: 483345630,  Před prohlídkou prosím vyplňte dotazník k odhalení rizika náhlé srdeční smrti u sportovce, ke stažení zde  vyšetření ani EKG není hrazeno zdravotní pojišťovnou

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.


Posouzení způsobilosti k vrcholovému sportu, ke sportovní reprezentaci státu a její přípravě a dále ke vzdělávání ve školách se zaměřením na sport a tělesnou výchovu provádí pouze poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství.

Kontakt

Dětské Smržovka Hlavní 696
Smržovka
46851
483 382 244 mobil : 606585882 detske-smrzovka@seznam.cz