novinky

15.02.2022 09:16
Nepovinné očkování proti meningokokovým infekcím S platností od 1. 1. 2022 je v souladu s § 30, odst. (2), písm. b), bod 7. Zákona hrazenou službou nepovinné očkování proti meningokokovým infekcím způsobeným   a) meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení dvanáctého...
17.03.2021 10:25
Momentálně se objevila dobrá zpráva, že liberecká pobočka oční kliniky Gemini zaměstnala novou lékařku MUDr. Denisu Darsovou, Ph.D. z Fakultní nemocnice v Motole, která bude v pondělky a v úterky ordinovat v Liberci. Objednávky vyřizuje callcentrum kliniky Gemini na tel. 577 202 202, podrobné...
01.10.2020 12:39
 odběry na PCR test na Covid-19   informace o rozšíření odběrových hodin od 1. 10. 2020 v nemocnicích, a to následovně:   Krajská nemocnice Liberec: pondělí – pátek: 8 – 15 hodin, víkend: 8 - 13 hodin NsP Česká Lípa: pondělí – pátek: 8 – 12 hodin (budou přidávat víkend, čas...
19.09.2019 00:00
Podle vyhlášky č.391/2013 Sb., která vstoupila v platnost dne 31.12.2013, jsme povinni při vydávání posudku o zdravotní způsobilosti ke sportu provést vždy celkové vyšetření posuzovaného dítěte a event. doplnit další nutná vyšetření dle zdravotního stavu nebo rizik v anamnéze. Na vyšetření k...
03.01.2018 12:03
Od 1. ledna 2018 se zásadně mění nastavení českého očkovacího kalendáře, a to včetně počtu aplikovaných dávek a intervalů mezi nimi. Poslanecká sněmovna schválila dne 30. 6. 2017 novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kde v části věnované hrazeným službám dochází ke...