Vítáme Vás na stránkách dětského střediska na Smržovce

Poskytujeme léčebně-preventivní péči pro děti a dorost  pro oblast Smržovka, Lučany, Josefův Důl, Albrechtice,Jiřetín a okolí

stále přijímáme nové pacienty

AKUTNĚ NEMOCNÉ S RESPIRAČNÍM ONEMOCNĚNÍM   VYŠETŘÍME PO TELEFONICKÉM  OBJEDNÁNÍ  V URČENÝ ČAS

 

Dovolená    24.-25.9.,  zástup  MUDr Michalík Tanvald,                                           tel. 483395193

     
 

Provoz ordinace  od 1.9.2020

za zvýšených hygienicko -epidemiolog. opatření podle běžných ordinačních hodin

 

prosím rodiče nemocných dětí – hlavně s respiračním onemocněním - rýma, kašel, teplota,

aby nás telefonicky informovali a domluvili si přesný čas vyšetření.

Telefon: 483382244, 606585882

 

Omezíme tím větší množství pacientů v čekárně, minimalizujeme možnou infekci novým koronavirem u Vašich dětí i u Vás

Preventivní prohlídky a kontroly  a očkování u dětí do 2 let , v 3,5,7,9,11,13,15,17 a 19 roce provádíme dále, ve vyhrazených ordinačních hodinách pro zdravé, můžete se telefonicky objednat na přesnou hodinu abychom omezili počet lidí v čekárně

 

V čekárně i ordinaci mějte prosím roušku, před vstupem si vydezinfikujte ruce .

sportovní prohlídky

19.09.2019 00:00

Podle vyhlášky č.391/2013 Sb., která vstoupila v platnost dne 31.12.2013, jsme povinni při vydávání posudku o zdravotní způsobilosti ke sportu provést vždy celkové vyšetření posuzovaného dítěte a event. doplnit další nutná vyšetření dle zdravotního stavu nebo rizik v anamnéze.

Na vyšetření k posouzení způsobilosti ke sportovní aktivitě je třeba se dopředu objednat.
V případě, že se jedná o první vyšetření před registrací do sportovní organizace je nutné si dopředu zajistit vyšetření EKG-   dětská kardiologie MUDr Rolná,  objednání na tel: 483345630,  Před prohlídkou prosím vyplňte dotazník k odhalení rizika náhlé srdeční smrti u sportovce, ke stažení zde  vyšetření ani EKG není hrazeno zdravotní pojišťovnou
Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.


Posouzení způsobilosti k vrcholovému sportu, ke sportovní reprezentaci státu a její přípravě a dále ke vzdělávání ve školách se zaměřením na sport a tělesnou výchovu provádí pouze poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství.