Vítáme Vás na stránkách dětského střediska na Smržovce

Poskytujeme léčebně-preventivní péči pro děti a dorost  pro oblast Smržovka, Lučany, Josefův Důl, Albrechtice,Jiřetín a okolí

stále přijímáme nové pacienty

9.-11.10.2019      neordinujeme,  dovolená 

         zástup   MUDr Michalík  Tanvald Krkonošská 340      tel.483 395 193
       

 

Rozšíření ordinačních hodin

od 1.9.2019 rozšiřujeme odpolední ordinaci - každé pondělí   do 18 hod. pro předem objednané nebo pozvané pacienty. 

sportovní prohlídky

19.09.2019 00:00

Podle vyhlášky č.391/2013 Sb., která vstoupila v platnost dne 31.12.2013, jsme povinni při vydávání posudku o zdravotní způsobilosti ke sportu provést vždy celkové vyšetření posuzovaného dítěte a event. doplnit další nutná vyšetření dle zdravotního stavu nebo rizik v anamnéze.

Na vyšetření k posouzení způsobilosti ke sportovní aktivitě je třeba se dopředu objednat.
V případě, že se jedná o první vyšetření před registrací do sportovní organizace je nutné si dopředu zajistit vyšetření EKG-   dětská kardiologie MUDr Rolná,  objednání na tel: 483345630,  Před prohlídkou prosím vyplňte dotazník k odhalení rizika náhlé srdeční smrti u sportovce, ke stažení zde  vyšetření ani EKG není hrazeno zdravotní pojišťovnou
Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.


Posouzení způsobilosti k vrcholovému sportu, ke sportovní reprezentaci státu a její přípravě a dále ke vzdělávání ve školách se zaměřením na sport a tělesnou výchovu provádí pouze poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství.